IZVEŠTAJ – Simpozijum – Beograd 10-12.05.2018.

Sa Simpozijuma Unije udruženja medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara Republike Srbije koji je održan u Specijalnoj bolnici “Sveti Sava” u Beogradu, u periodu od 10. – 12. 05.2018.godine

U radu Simpozijuma učestvovalo je 140 lekara, medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara.

U stručnim aktivnostima na Simpozijumu  realizovana  je plenarna tematika, prezentovano  37   usmenih i    putem postera  11  stručnih radova.

Stručni odbori su predložili da se nagrade  autori najboljih  usmenih  i poster prezentacija. Nagrađeni  dobitnici  knjige: Monografija – Sestrinstvo i babištvo – osnovi profesije od autora Mr sci med Snežane Bošković.

Poster prezentacija:

Prevencija dekubitalnog ulkusa kod neuroloških pacijenata 
Tasić Suzana, Specijalna bolnica „Sveti Sava“ Beograd

Pohvaljeni autori:

Holesterol kao faktor rizika za nastanak moždanog udara
Matić Dragana, Specijalna bolnica „Sveti Sava“ Beograd

Sestrinske intervencije u trombolitičkoj terapiji kod moždanog udara
Bojanić  Radmila, Specijalna bolnica „Sveti Sava“, Beograd

Usmene prezentacije:

Tromembolija pluća 
Stanimirka Vasić OB“Studenica“ Kraljevo

Sestrinske intervencije kod pacijenata sa sindromom anoreksije  i kaheksije 
Natasa Bakic, IORS, Beograd

Incidenca i faktori rizika za nastanak AKS kod osoba mlađe životne dobi 
Tamara Ćurčić DZ Kraljevo

Zdravstvena nega pacijenata na mehaničkoj ventilaciji 
Kovačević Maja,  Specijalna bolnica „Sveti Sava“, Beograd

Cista na jajniku u adolescentnom period 
Dragana Vukajlović OB“Studenica“ Kraljevo

Pohvaljeni autori:

Uticaj starijih kolega na motivaciju i profesionalni razvoj mlađeg kadra 
Marković Jelena, Specijalna bolnica „Sveti Sava“ Beograd

ZAKLJUČCI 

 Sa Simpozijuma Unije udruženja medicinskih sestara i  zdravstvenih tehničara Republike Srbije

Okrugli sto:          Dijagnostički srodne grupe – klinički putevi

Moderator:Mr.sci.med.Dragans Atanasijević

Zaključak:

*Zbog aktuelnosti  plenarne tematike prezentovane  u okviru okruglog stola, da se na

II Nacionalnom  Kongresu u novembru 2018.godine na Tari ponovi organizacija  okruglog stola.

*U dogovoru sa moderatorom okruglog stola  Mr.sci.med.Dragans Atanasijević i Ministarstvom zdravlja  informisati i pozvati da uzmu učešće u radu direktori, načelnici i glavne sestre stacionarnih ustanova Republike Srbije.

Okrugli sto:    Transfuzija krvi i krvnih derivate u terapijske svrhe – klinička procena

Moderator:   Prof.dr Bratislav Stanković

Zaključak:

* Da Izvršni odbor Unije udruženja medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara Republike Srbije imenuje radnu grupu za izradu Nacionalnog protokola sestrinskih intervencija kod primene krvi i krvnih derivate u terapijske svrhe.

* Sačinjen  Nacionalnog protokola sestrinskih intervencija kod primene krvi i krvnih derivate u terapijske svrhe dostaviti Ministarstvu zdravlja  i KMSZTS.

* U sadržaju stručnih aktivnosti Kongresa  uplanirati vreme za predstavljanje protokola.

* Da  svi učesnici II Kongresa u kotizacionom materijalu dobiju Nacionalni protokol sestrinskih intervencija kod primene krvi i krvnih derivate u terapijske svrhe .

Zahvaljujemo se Ministarstvu zdravlja na dodeljenom pokroviteljstvu.

Beograd,                                                              Predsednik Stručnog odbora Simpozijuma

20.05.2018.godine                                                          Radmila Jazić

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑