IZVEŠTAJ sa II Simpozijuma Udruženja sestara i zdravstvenih tehničara Srbije u neurologiji – Soko Banja 21.09.2018.-23.09.2018

IZVEŠTAJ sa II Simpozijuma Udruženja sestara i zdravstvenih tehničara Srbije u neurologiji – Soko Banja 21.09.2018.-23.09.2018

Simpozijum je održan u Soko Banji u Hotelu “Moravica” u periodu od 21.09.2018. do 23.09.2018.

 

Na II Simpozijumu Udruženja sestara i zdravstvenih tehničara Srbije u neurologiji u organizaciji Unije udruženja medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara Republike Srbije, registrovan je 101 učesnik : lekari, medicinske sestre i zdravstveni tehničari u svojstvu predavača po pozivu, usmenih i poster prezentacija stručnih radova i pasivnih učesnika.

 Stručne aktivnosti su realizovane putem:

 • Predavanja u plenarnoj tematici “Akutna stanja u neurologiji”=7
 • Usmenih prezentacija radova=23
 • Poster prezentacija radova=16

Pasivnih učesnika je bilo ukupno: 55

Na svečanom otvaranju Simpozijuma učešće je uzela predsednica Sindikata medicinskih sestara i tehničara Srbije Radica Ilić, koja je govoreći o aktuelnoj sizuaciji oko uvođenja platnih razreda naglasila da je Unija udruženja postavila visoke standarde u organizaciji Simpozijuma.

ZAKLJUČCI  SIMPOZIJUMA 

Plenarna tematika: “Akutna stanja u neurologiji”

Posatignuti su ciljevi predavanja u plenarnoj tematici. Ukazan je značaj na timskom i multidisciplinarnom radu u zbrinjavanju akutnih stanja u neurologiji. Usvojeni su savremeni svetski trendovi u dijagnostici, lečenju i zdravstvenoj nezi ovih pacijenata. Presudno je blagovremeno prepoznavanje neuroloških poremećaja, jer “vreme je mozak”. S obzirom na podjednak značaj svih karika u lancu timskog rada budućim skupovima dati još veći akcenat multidisciplinarnom pristupu.

Usmene i poster prezentacije su prezentovane sa visokim kvalitetom u stručnom i metodološkom pogledu prema oceni Radnog predsedništva,Stručnog i Naučnog odbora.

Autorima najboljih radova uručuna su priznanja, i to:

Najbolje usmene prezentacije radova:

 1. “Padovi i povrede pacijenata-pokazatelj kvaliteta rada ustanove i sigurnosti pacijenta”
  Predrag Bolorin, Specijalna bolnica za rehabilitaciju “Rusanda”, Melenci;
 1. “Parkinsonova bolest I hospitalni tretman bolesnika obolelih od Parkinsonove bolesti”, 
  Nenad Nikolić, Opšta bolnica u Ćupriji

Najbolja poster prezentacija rada:

 1. “Zdravstvenovaspitni rad u prevenciji ponovnog moždanog udara”
  Biljana Gavrilović, Specijalna bolnica “Sveti Sava”, Beograd

Pohvaljena usmena prezentacija rada:

 1. “Rizici po zdravlje medicinskih sestara u Specijalnoj bolnici za lečenje cerebrovaskularnih bolesti “Sveti Sava”
  Olivera Žugić, Specijalna bolnica “Sveti Sava”, Beograd

Simpozijumu su prisustvovale koleginice i kolege iz obrazovnih i zdravstvenih ustanova Srbije, Makedonije i Bosne i Hercegovine čime je skup imao međunarodni karakter. Prepoznat je problem medicinskih sestara u praksi koji je neophodno rešiti na nivou Ministarstva zdravlja, kako bi akreditovani programi i diplome akademskih studija bili prepoznati u praksi i adekvatno vrednovani. Apel se upućuje KMSZTS, sindikatima i strukovnim asocijacijama da se problem aktuelizuje i pronađe rešenje.


EVALUACIJA SIMPOZIJUMA

 

 1. Na koji način ste informisani o održavanju II Simpozijuma sestara i zdravstvenih tehničara Srbije u neurologiji?
  • Putem pisane/elektronske pošte- 30%
  • U zdravstvenoj ustanovi -70%
 2. Kakva je po Vašem mišljenju organizacija Simpozijuma?
  • Veoma dobra- 83%
  • Standardna – 10%
  • Zadovoljavajuća 7%
 3. Ocenite mesto i uslove za održavanje Simpozijuma
  • odlično 83%
  • zadovoljavajuće 17%
 4. Kako ocenjujete način prezentacije i izlaganje predavača u plenarnoj tematici?
  • Ocena 4  – 7%
  • Ocena   5 – 93%
 5. Kako  u globalu ocenjujete usmene i poster prezentacije?
  • Ocena 4  – 3%
  • Ocena   5 – 97%
 6. Da li ste mišljenja da je vreme za usmene prezentacije dovoljno?
  • Da 93%
  • Ne 7%
 7. Po vašem mišljenju usmena prezentacija treba da traje:
  • Većina učesnika se složila da to treba da bude 10min
 8. Predložite temu za III Simpozijum:
  Etički principi u radu zdravstvenih radnika
  Multipleks skleroza
  Vigilne kome
  Istraživanja o moždanom udaru
  Pomoćna sredstva i tehnička podrška u radu sa neurološkim pacijentima
  Amnestički sindrom
  Glavobolje
  Najčešće neurološke bolesti mladih
  Kako spečiti odlazak medicinskih sestara u inostranstvo
  Neurološke posledice izazvane infekcijom virusa zapadnog Nila
  Profesionalno sagorevanje
  Bolesti zavisnosti kod adolescenata
  Socijalno zbrinjavanje pacijenata sa moždanim udarom…

 

Unija udruženja medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara Republike Srbije dostaviće donete zaključke Ministarstvu zdravlja, KMSZTS, Ministarstvu prosvete, obrazovnim i drugim releventnim institucijama kako bi se napravio pomak u praksi realizacijom donetih zaključaka

Evaluacija Simpozijuma daje značajan doprinos postavljanju viših ciljeva i unapređenju kvaliteta budućih skupova, simpozijuma/kongresa.

 

 

Beograd,                                            Predsednik Stručnog odbora Simpozijuma

                            Prim. dr sci med.Marjana Vukićević , specijalista neurologije

26.9.2018.                                     Predsednik Naučnog odbora  Unije udruženja

                                                              Olivera Đurović, master zdravstvene nege

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑