ИЗВЕШТАЈ II – Национални Конгрес Уније удружења медицинских сестара и здравствених техничара Републике Србије

И З В Е Ш Т А Ј
II Национални Конгрес Уније удружења медицинских сестара и здравствених техничара Републике Србије

II Национални Конгрес Уније удружења медицинских  сестара и здравствених техничара Републике Србије одржан је у период од 07.-11. XI 2018. године у конгресној сали Хотела “Оморика” на Тари. Конгрес је акредитован Одлуком Здравственог савета  бр: 153 – 02 – 2275/2018 – 01, донетом 21.08.2018.године заведено под бројем акредитације: Д – 1 – 807/18.

Предавачи по позиву  у оквиру пленарне тематике организоване кроз два округла стола: Основи сестринске професије и Стално побољшање здравствених услуга  (IMS, SRPS  ISO 9001:2015)одржали су предавања и развили дискусију по кључним питањима за професију сестринства: актуелни проблеми у  образовању сестара и сестринској пракси, неопходност примене стандарда сестринске праксе као и стандарда за стално унапређење квалитета. Циљ пленарне тематике је био да укаже на могуће  путеве за решавање ових проблема  како би се сатално унапређивао  квалитет услуга. Предавачи у пленуму након одржаних предавања и спроведене дискусије предложили су  з а к љ у ч к е .

Учешће у раду на II Конгресу узело је 135 учесника. Усмену презентацију имало је  41, а постер презентацију 22  учесника.  Рад је активно пратило  72  учесника који су питањима и дискусијом дали посебан стручни садржај.

Првог дана Конгреса учесницима је достављен анкетни упитник са циљем да се истраже мотиви за пријаву учешћа на Конгресу, изнесу препреке и предложе измене у организацији које би омогућиле већем броју заинтересованих да узму учешће у раду оваквих видова  организоване КМЕ.

Радна преседништва усмених и комисија за постер презентације стручних радова, поштујући критеријуме за пријаву и презентацију стручног рада предочили  су стручном одбору Конгреса имена аутора запажених презентација и предложили доделу награда:

  • Захвалницу за најбољу презентацију
  • Уџбеник Здравствена нега у интерној медици – мр сци.мед С.Бошковић
  • Монографију – Основи сестринства и бабиштва – мр сци.мед С.Бошковић

Евалуација реализације стручних садржаја Конгреса спроведена са учесницима је показатељ да ли је и колико  одговорено  очекивањима учесника, што ће имати велику утицај  на   квалитет рада и организацију наредних скупова.

Спроведену евалуацију Конгреса, проглашења најбољих презентација и усвајање закључака организатор Конгреса Унија удружења медицинских сестара и здравствених техничара Србије ће доставити релевантним институцијама Републике Србије:

  • КМСЗТС
  • Министарству здравља
  • Министарству просвете,
  • Образовним установама
  • Здравственим установама

Саставни део извештаја чине:

Београд,
15.11.2018.

Председник Уније удружења
Радмила Јазић, с.р.

Председник Стручног одбора II Конгреса
Ивана Стевановић, с.р.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑