Obraćanje predsednice Unije Udruženja

Drage kolege, poštovani saradnici,

Javljam vam se u vezi pripreme predstojećeg kongresa. Zajednički cilj, kao i uvek do sada je da pokušamo da unapredimo našu praksu . Kao što znate, tematika okruglog stola je Osnovi sestrinske profesije – Dokumentacija zdravstvene nege bolesnika – standard sestrinse prakse. Kao moderator imam obavezu da jasnije definišemo svoje uloge kako bi stručna javnost mogla da se aktivno uključi u rad na kongresu i kako bi naša izlaganja ila od koristi za profesionalni razvoj.
Na Kongesu, shodno akreditaciji obradićemo sledeće teme:
1. Radmila Jazić ,struk.med.sestra KBC Bežanijska kosa, Beograd – Uvod / najava okruglog stola i radionice/ Značaj dokumentacije ZN – zakonska regulativa

2. Master Olivera Đurović,dipl.med.sestra, Specijalna bolnica „Sveti Sava“ Beograd –
Zakonska regulativa za dokumentovanje zdravstvene nege u R.Srbiji

3. Doc.dr sci.zdravstvenih nauka Hadžan Konjo, direktor KMS Sarajevo, Amer Ovčina2,1 Ernela Eminović2,1
1Univerzitet u Sarajevu, Fakultet zdravstvenih studija
2Klinički centar Univerziteta u Sarajevu – Standardizacija, primena i monitoring dokumentovanja zdravstvene nege u FBIH

4. Dr.Nenad Đorđević, OB „Sveti Luka“ Smederevo – Važnost sestrinske dokumentacije kao sastavnog dela medicinske dokumentacije

5. Zlatko Vujin, struk.med.teh. Institut za mentalno zdravnje Beograd – Prikaz dokumentacije zdravstvene nege sa IMZ


6. Marija Mijajlović, struk.med.sestra, OB „Studenica“ Kraljevo – Prikaz dokumentacije zdravstvene nege u OB „Kraljevo

7. Biljana Kovačević, speci.struk. med. sestra KCS, Klinika za neurologiju – Prikaz dokumentacije zdravstvene nege KCS

8. Elvedin Dervišević, dipl.med.tehničar. OB „Prim.Dr Abdulah Nakaš“ Sarajevo –Prikaz dokumentacije zdravstvene nege u OB „Prim.Dr Abdulah Nakaš“ u Sarajevu

9. Spec. Farmacije Zvonko Dimoski , VZŠSS, Beograd- Prikaz dokumentacije zdravstvene nege na nivou primarne zdravstvene zaštite

10.Dipl.med.sestra Dragica Stojanović, VZŠSS, Beograd – Minimalni set podataka
za dokumentovanje zdravstvene nege bolesnika


Svi učesnici okruglog stola biće uključeni u vođenje radionice. Koncepcija radionice je da se učesnici podele u 3 grupe . Svakoj grupi će biti dat „prikaz bolesnika – sa anamnestičkim podacima“ . Članovi edukativne grupe bi trebalo da naprave plan nege i da dokumentuju. Predlažem da svaki učesnik okruglog stola pripremi 1-2 prikaza bolesnika.

Poštovani učesnici Kongresa, koleginice , kolege, lekari, stomatolozi, dipl.farmaceuti, biohemičari, prijavite prezentaciju stručnog rada, pripremite učešće u panel diskusiji u okviru plenarne tematike, učešće u radionicama. Timskim pristupom doćićemo do zajedničkog zaključka : potreba i značaj zakonski regulisane dokumentacije zdravstvene nege.


Zahvaljujem vam na saradnji i šaljem topao pozdrav.
Radmila Jazić, s.r.

 

 

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑