IZVEŠTAJ – IV SIMPOZIJUM UUMSZTRS – 11.05.-15.05.2022.GODINE HOTEL IRIS&MONS ZLATIBOR

U organizaciji   Unije udruženja medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara Republike Srbije , u period od 11.05.-15.05.2022. godine u hotelima Iris&Mons na prelepom Zlatiboru održan je IV Simpozijum  na kome je 168 učesnika –  medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara  iz zdravstvenih ustanova Republike Srbije,  BiH kantona Sarajevo , distrikt Brčko, Makedonije i Nemačke i pet predavača po pozivu aktivnim učešćem dalo doprinos zapaženom kvalitetu realizovanih sadržaja.

Dok su učesnici Simpozijuma ulazili u salu Doma kulture na Zlatiboru tiho su doprali taktovi  pesme SESTRA u izvođenju maestralng Žarka Dančua.

Nakon intoniranja državne himne za govornicu je izašla Marija Mijajlović, gl.sestra OB ”Studenica” iz Kraljeva, zamenik predsednika  i predsednik stručnog odbora IV Simpozijuma UUMSZTRS.

Tim stručnih i rukovodećih organa Unije čine  profesionalno afirmisani, sa dugogodišnjem iskustvom u radu sestrinske asocijacije pregaoci nepotrošenog entuzijazma.Prošlo je pet godina od donete odluke da se stvori nova, savremena stručna asocijacija koja će svoj rad temeljiti na principima uvažavanja i poštovanja stečenih autonomija svojih članica koje su nosioci ideje planiranja i realizacije unapređenih i osavremljenih oblika  koje će afirmisati našu profesiju.

U pozdravnom govoru, predsednica UUMSZTRS osvrnula se na petogodišnji rad uputivši čestitke članstvu, saradsnicima i aktivistima na uspešno održanim kongresima i simpozijumima, realizovanim studijskim putovanjima. Ppotpisali smo ugovore o saradnji, proglasili počasne članove jer je njihov doprinos nemerljiv u sveukupnom radu Unije. U okviru  izdavačke delatnosti od osnivanja dva puta godišnje izdajemo stručno naučni časopis. Pred vama je 10 jubilarni broj časopisa Sestrinska VIZIJA koji je svrstan u Naučne časopise i postavljen je na platformu Srpskog citatnog indeksa……” istakla je predsednica Jazić.

Radmila Jazić, predsednica UUMSZTRS

Za sve učesnike Simpozija povodom 12 maja  Međunarodnog dana sestara organizovana je svečana Akademija.

Međunarodno veće sestara ( ICN ) preporučilo je temu: Sestrinstvo-glas koji vodi-vizija zdravstvene budućnost, koju će medicinske sestre širom sveta istraživati tokom godine.Kratkim osvrtom na  viziju stručne asocijacije Unije udruženja, predsednica Radmila Jazić istakla je da su medicinske sestre vodeći glas  i da ulaganjem u sestrinstvo i poštovanjem prava stvorili bi se  uslovi za obezbeđenje globalnog zdravlja.

Sećanje na Florens Najtingejl, ali da ne zaboravimo i naše heroine koje su utirale  razvojni put naše profesije. Obrazovanjnem do zvanja i znanja važnog činioca dobre stručne prakse predstavljene iz ugla izvršioca. Ređali su se govornici: Marija Mijajlović, gl.sestra OB “Studenica” iz Kraljeva, zamenik predsednika i predsednik stručnog odbora Simpozijuma, Zvonko Dimovski šef katedre za zdravstvenu negu na Akademiji strukovnih studija Beograd- odsek Visoke zdravstvene škole, Svetlana Sentjakov, menadžer u Visokoj zdravstvenoj školi strukovnih studija “Milutin Milanković” iz Beograda, Olivera Đurović, gl.sestra Specijalne bolnice za CVB “Sveti Sava” iz Beograda, predsednik Udruženja med.sestara, tehničara i babica zdravstvenih ustanova Beograda i predsednik Naučnog odbora u Uniji udruženja. Svi su imali jednu poruku: ulaganjem u obrazovanje zdravstvenih profesionalaca za dobrobit zdravstvene zaštite stanovništva nema alternativu i treba da bude imperativ relevantnih državnih institucija.

Težnja i upinjanje da se ostvare osnivački ciljevi nije misija pojedinca.

Unija udruženja medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara Republike Srbije, jeste i biće glas koji ujedinjuje stvaraoce budućnosti naše profesije, prepoznate, uvažene i poštovane zbog znanja, posvećenosti i odgovornosti u obavljanju ove humane misije našeg poziva.

Sami, glasom koji void, na putu stvaranja, nije opcija za koju se zalažemo. Zajedno sa udruženjima koje su članice Unije , asocijacijama  koje sa iste platforme znanja,ljubavi i želje streme stvaranju svetlije budućnosti za našu profesiju,poštovanim kolegama i koleginicama, cenjenim saradnicima, postavljeni ciljevi su dostižni.

U radno – svečanoj atmosferi dok je koleginica  Vesna Nešović  recitovala stihove;

“Od čega li si stvorena,
od čelika i gvožđa, kada ti
ni bolesti, ni smrti
ne mogu ništa…”

iz  pesme “Pesma medicinskoj sestri” napisana perom književnika Neđe Ćićo Stojanović, predsednica Unije udruženja Radmila Jazić započela je dodelu zahvalnica.

Zahvalnice su dobile članice Unije udruženja, potpisnici sporazuma o saradnji i saradnici:

Udruženje medicinskih sestara, tehničara i babica zdravstvenih ustanova Beograda
Udruženje  medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara ZC “Studenica” iz Kraljeva
Udruženje medicinskih sestara i tehničara podunavskog okruga Smederevo
Udruženje medicinskih sestara, tehničara i babica OB Ćuprija
Udruženje zdravstvenih radnika “Kosovka devojka” Grdelica
Udruženje medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara OB, DZ i Apoteke Novi Pazar
Udruženje MST UKCS “Sestrinstvo” Beograd
Udruženje zdravstvenih radnika Zaječar
Udruženje zdravstvenih radnika “Eskulap” Beograd
Komora medicinskih sestara  – tehničara kantona Sarajevo, BiH
Udruženje zdravstvenih tehničara “Medicinar” Brčko, district BiH
Dr Zoran Andrić – Udruženje onkologa Bežanija, Beograd
Dr Tatjana Savić – Lohmann&Rauscher GMBH Austria Predstavništvo Srbija
Mr ph Darija Todorović – Astra Zeneka, predstavništvo Beograd
Dr Saša Kitanović – Farmix d.o.o. Beograd


“Izražavamo Vam našu zahvalnost što dajete ogroman doprinos razvoju i prosperitetu naše strukovne asocijacije. Zahvaljujući vašem visokom nivou profesionalizma, zajednički smo u mogućnosti da ispunimo tako važnu misiju – da doprinesemo unapređenju naše profesije.”

Dobitnicima  zahvalnice uručena je i knjiga autora Vladimira Mandića: Heroine sa svetskim odličjem – kazivanje o srpskim dobitnicama medalje “Florens Najtingejl”.

Jedan od izdavača ove knjige je UMST UKCS “Sestrinstvo”, stručna asocijacija koja tradicionalno prikuplja, obrađuje i štampa  arhivski material o istorijski razvojnom  put naše profesije i time doprinosi da se sačuvaju od zaborava važni tokovi , pokretači i pregaoci.

Stručne sadržaje rada Simpozijuma činili su usmena i poster prezentacija, rad u plenumu, organizovan satelitski simpozijum i saopštenje poručenih predavanja u cilju informisanja učesnika simpozijuma o najnoviji dostignućima kada je u pitanju dezinfekcija zdravstvenih ustanova, dijagnostika, lečenje i zdravstvena nega inovativnim metodama i sredstvima dostupnim profesionalcima naših zdravstvenih ustanova.

Rad u plenumu  koncipiran kroz organizaciju okruglog stola na temu: Zdravstvena nega u inovativnoj terapiji u internoj medicine, gde je zapaženim predavanjem  moderator Master Olivera Đurović, dipl.med.sestra uvela uvažene  predavače po pozivu : Asist.dr sci med NS Mirjana Zlatković – Švenda, Dr.sci.med. Sandra Pekić Đurđević, Jelicu Mišić i Milu Pantović u dalji rad u plenumu kada su kroz predavanja iznete najznačajnije novine u inovativnoj terrapiji i zdravstvenoj nezi  kod obolelih od reumatskih i endonuroloških stanja.

 

Predavači po pozivu na IV Simpozijumu UUMSZTRS

Zaključci:

Ovogodišnja tema okruglog stola: Zdravstvena nega u inovativnoj terapiji u internoj medicine sa eminentnim predavačima doneti su  zaključci okruglog stola :

 1. Inovativna terapija daje platformu za poboljšanje zdravstvenog stanja pacijenata, za produžetak života i poboljšanje kvaliteta življenja;
 2. Sa inovativnom terapijom su održiviji zdravstveni sistemi, smanjuje se dužina hospitalizacije;
 3. Društvena zajednica ima više benefita, jer se više ljudi brže vraća na rad;
 4. Ostvaruje se ekonomska vrednost, otvaraju se nova radna mesta, manji su direktni i inidirektni troškovi
 5. BT u reumatologiji dugoročno sprečava anatomska oštećenja i teške deformacije zglobova, čime se smanjuju i troškovi lečenja za pacijenta u budućnosti
 6. Kopetentne MST su pozvane da daju savete u vezi BT, da informišu pt pos vim pitanjima koje pt postavljaju, kao I u edukaciji  za primenu terapije I pripremi pacijenata za konzilijum
 7. Zdravstvena nega pt na BT se oslanja na  preporuke Svetske zdravstvene organizacije, Američkog koledža za reumatologiju,  Evropske lige za borbu protiv reumatizma, te je tako zauzet  stav da pacijenti na biološkoj terapiji, pored poštovanja mera prevencije,  trtebaju da se vakcinišu.
 8. Multimodalnim načinom lečenja tumora hipofize postiže se kod velikog broja pacijenata zadovoljavajuća kontrola bolesti, što za rezultat ima značajno smanjenje mortaliteta i poboljšanje kvaliteta života ovih pacijenata
 9. MST ima veoma važnu ulogu u praćenju pacijenta na supstitucionoj terapiji hormona rasta
 10. Osnov uspeha inovativne terapije leži u holističkom pristupu pacijentu.
 11. Da bi tim funkcionisao potreban je obučen i  stručan tim, dobro razvijene  veštine komunikacije kao i visok stepen empatije za bolesnika i njegovu porodicu
 12. Ipak primat uvek treba dati primarnoj prevenciji u odnosu na sve vidove lečenja, pa maker to bili i najmoćniji inovativni lekovi

 

Na IV Simpozijumu je predstavljena PROCEDURA ZA NEGU HRONIČNIH RANA, koju su uradili dr Ivica Zarev, dr Aleksandar Ćurčić, Dragan Martinović –smt i Stojanka Jovanović-sms odeljenja Hirurgije OB“Studenica“Kraljevo, kao predlog smernice za Zdravstvene Ustanove Srbije.

Sagledavajući metodološki pristup u izradi stručnog rada, sprovođenje istraživanja i način prezentacije bili su kriterijumi po kojima su komisija za postere i predsedavajući na usmenim sesijama predložili da se zahvalnicom i knjigom : Heroine sa svetskim odličjem – kazivanje o srpskim dobitnicama medalje “Florens Najtingejl” nagrade  autori najzapaženiji stručnih radova-

 

Nagrađeni radovi – usmene prezentacije:

Multipli mijelom – podrška porodice – Vesna Ćebedžija OB“Studenica“ Kraljevo
Zdravstvena nega pacijenata tokom EKMO procedura – Milica Ivanišević

KBC “Bežanijska kosa “Beograd

Značaj rada medicinske sestre pri primenin CELL severa – Marija Rađan, KBC”Bežanijska kosa”Beograd

Nagrađeni radovi – poster  prezentacije: 

Čiste ruke – bezbedna bolnica – Danijela Simović OB“Studenica“ Kraljevo

Prevencija povreda opštrim predmetima – Elma Mahmutović Opća Bolnica „Prim. Dr Abdulah Nakaš“Sarajevo

Inovativna terapija kod dece obolele  la – Marina Smilić , Institut za reumatologiju Beograd

 

Autori nagrađenih radova

Pohvaljeni radovi:

Edukacija obolelih od dijabetesa za vreme i nakon Covid – 19 infekcije – Miloš Petrović, Marko Vojinović OB“Sveti Luka “ Smederevo
Kvalitet života –  Teodora Jeremić OB“Studenica“ Kraljevo
Nutritivni status kao alat za procjenu oporavka pacijenata sa Covid – 19 – Amela Šabeta, Opća bolnica“Prim.dr Abdulah Nakaš“ Sarajevo (najbolja među pohvaljenima dobila knjigu)
Stres na radnom mestu –Alma Abaz -Opća bolnica“Prim.dr Abdulah Nakaš“ Sarajevo
Uloga medicinske sestre u tretmanu neželjenih efekata biološke terapije sa Ca broncha – Dunja Kolaković Institut za plućne bolesti Vojvodine
Uloga medicinske sestre u dijagnostici, lečenju i prevenciji SPB u trudnoći – Lela Nikolić OB Ćuprija.

Evaluacija:

Analizirajući popunjen evalouacioni upitnik o zadovoljstvu učesnika konstatovali smo da će sa ovog Simpozijuma učesnici poneti sa sobom inovirana znanja i veštine iz oblasti zdravstvene nege, jer su najvišim ocenama nagradili predavače, autore stručnih radova i saradnike.

Poneće sećanja na jedno prelepo radno druženje na planini Zlatiboru. Na rastanku su nam poručili da ih u maju 2023.godine čekamo na Zlatiboru, da organizaciojm koja okuplja istomišljenike na putu razvoja i unapređenja struke pružimo im zadovoljstvo na novom radnom druženju.

Beograd, maj 2022.godine                                      

Predsednik Stručnog odbora Simpozijuma
Marija Mijajlović, s.r.
Predsednik UUMSZTRS
Radmila Jazić, s.r.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑