POZIV RUKOVODSTVU ZU UČEŠĆE NA AKREDITOVANOM SEMINARU

Poštovane koleginice i kolege, cenjeni saradnici,

Živimo u vremenu velikih promena koje su, nažalost, donele i neke nove  bolesti,  što nam nameće obavezu da u okviru delokruga rada, svakom segment posvetimo više pažnje.

Unija udruženja medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara Republike Srbije u saradnji sa saradnicima iz SIGME d.o.o. akreditovali smo Nacionalni seminar I kategorije na temu: DEZINFEKCIJA – OSNOV PREVENCIJE BOLNIČKIH INFEKCIJA  za medicinske sestre  i zdravstvene tehničare  iz zdravstvenih ustanova primarnog, a posebno sekundarnog i tercijarnog nivo zdravstvene zaštite.

Nacionalni seminar  I kategorije je besplatan za sve učesnike, nije omasovljen jer nema primarnu namenu edukacije za sticanje bodova. Ograničen broj učesnika daje veće mogućnosti da se ostvare postavljeni edukativni ciljevi:

  • Da obnovimo stečena znanja i podignemo svest o doprinosu nas zdravstvenih radnika u sprečavanju nastanka bolničkih infekcija.
  • Da se upoznamo sa medicinskim istraživanjima sprovedenim u toku pandemije COVID-om 19  o efikasnosti dostupnih dezinfekcionih sredstava
  • Da se upoznamo sa paletom dezinfekcionih sredstava, kako se i u kojim količinama mogu nabaviti za potrebe vaše zdravstvene ustanove.
  • Da osvežimo znanja o pravilnoj primeni dezinfekcionih sredstava i značaju kontinuirane kontrole primene istih.

Nacionalni seminar I kategorije biće ponuđen rukovodstvu zdravstvenih ustanova Republike Srbije, jer pred svima nama je jedinstven zadatak na koji treba da odgovorimo znanjem,a da to rezultira pozitivnim rezultatima. Izražavamo poštovanje opredeljenju koleginica i kolega za članstvo u strukovnoj asocijaciji u kojoj  participiraju u kreiranju puteva razvoja i unapređenja.

Kao odgovorni profesionalci, dorasli zadatku  organizacije i rukovođenja sestrinskom službom, uvereni smo, da će interes profesije biti iznad ličnih interesa i opredeljenja.

Vođeni tim uverenjem očekujemo odaziv pozivu za učešće na seminaru.

Osmišljen logo BOLNIČKE INFEKCIJE – STOP je upaljeno zeleno svetlo da je edukacija namenjena i dostupna svima koji su svesni ličnog doprinosa, ali i odgovornosti u stvaranju bezbednog radnog okruženja.

Na prvom Nacionalnom seminaru I kategorije koji je održan polovinom septembra u OB ”Studenica” u Kraljevu za zdravstvene ustanove Raškog okruga, 80 učesnika aktivno je učestvovalo u radu seminara što je za organizatore  potvrda opravdanosti ideje  da akredituje seminar iz oblasti dezinfekcije.

U Banji Kanjiža okupićemo predstavnike zdravstvenih ustanova Vojvodine.

I nije kraj…..Beograd, podunavski, niški, jablanički okrug i svi drugi do kojih želimo da dopremo sa novinama – čime raspolažemo, kako da primenimo i kako da nabavimo !!!!

 Detaljnije informacije o akreditaciji, satnici i sadržaju rad na seminaru, kao i načinu prijavljivanja nalaze se u PROGRAMU koji čini sastavni deo  dopisa koji će stići na adresu direktora i glavne sestre vaše ustanove.

Očekujemo odaziv pozivu i time  doprinos nastojanju da  obezbedimo bezbednu bolničku sredinu.

Beograd, oktobar 2022.godine

S poštovanjem

Radmila Jazić, predsednica UUMSZTRS

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑