I Z V E Š T A J – V NACIONALNI  KONGRES UUMSZTRS –  02.11 – 06.11.2022.

Učesnici V Nacionalnog kongresa sa međunarodnim učešćem

Tara, nacionalni park, pored lepote darivala nam je sunčane dane što je upotpunilo zadovoljstvo učesnika na V Nacionalnom kongresu Unije udruženja medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara Republike Srbije.

U kongresnom centru Hotela „Omorika“ na Tari 195 medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara iz zdravstvenih i obrazovnih institucija Republike Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine i distrikta Brčko i  8 po pozivu akreditovanih predavača u četvorodnevnoj radnoj atmosferi realizovali su planirane stručne sadržaje kongresa.

Ovaj, kao i pretthodni stručni skupovi, pružili su nam  priliku da se profesionalno iskažemo i afirmišemo, da razmenimo iskustva i proširimo profesionalne kontakte.Otvorili smo puteve saradnje, proširili  znanja u interesu bolje stručne prakse.

Možemo reći da naša Unija zahvaljujući visokom profesionalizmu svakog našeg člana, velikoj podršci saradnika iz obrazovnih, zdravstvenih i drugih relevantnih institucija svakodnevno unapređuje sestrinsku praksu koja je prepoznatljiva po stručnom i etičkom delovanju.

Nakon intoniranja državne himne Bože pravde. predsednica stručnog odbora V Nacionalnog kongresa sa međunarodnim učešćem Ivana Spasić pozdravila je učesnike kongresa i pozvala predsednicu   Radmilu Jazić da upozna učesnike sa aktivnostima  Unije udruženja u period

 između dva kongresa. Na izlaganje predsednice nadovezao se Zvonko Dimoski šef katedre za zdravstvenu negu na Akademiji strukovnih studija u Beogradu, odsek strukovnih medicinskih sestara i babica, glavni i odgovorni urednik naučnog časopisa Sestrinska VIZIJA.

 

Predsednica UUMSZTRS
Radmila Jazić
Predsednik Udruženja PULS u BiH
Mevludin Babajić

Svečano otvaranje kongresa upotpunjeno je potpisivanje sporazuma o saradnji sa Udruženjem Anestetičara medicinskih sestara/tehničara intenzivne terapije reanimacije urgentne medicine i transfuzije u BiH „PULS“.

Plenarnu tematiku predložili su učesnici IV Kongresa što je za nas predstavljalo veliki izazov da odgovorimo očekivanjima predlagača.Odabirom kompetentnih predavača za jasno definisanu temu za rad u plenumu organizovali smo dva okrugla stola:

Tema prvog okruglog stola:

ETIČKI PRINCIPI U PRIMENI STANDARDA ZDRAVSTVENE NEGE I PROFESIONALNOG DELOVANJA– MULTIDISCIPLINARNI PRISTUP

 

PREDAVAČI:

Dragica Stojanović, Akademija strukovnih studija, VZŠSS,Beograd,nastavnik veština

 • Uticaj primena standarda rada i profesionalnog delovanja na etičko postupanje

Prof.dr Milan Latas, Klinika za psihijatriju, UKCS, Beograd

 • Еtičke dileme i načini rešavanja u timu

Doc.dr Amer Ovčina, Univerzitet u Sarajevu, Fakultet zdravstvenih nauka

 • Кvalitet zdravstvene nege – standard profesionalnog delovanja

Zvonko Dimoski, spec.farmacije, Akademija strukovnih studija, VZŠSS,Beograd

         

 

                                     ZAKLJUČCI SA PRVOG OKRUGLOG STOLA.

 

 1. Etičko postupanje je jedan od standarda sestrinske profesije i nosi legalnu i moralnu odgovornost regulisano Kodeksom Komore medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara Republike Srbije (2007). Iz ove oblasti neophodna je edukacija medicinskih sestara za praktičnu primenu dužnosti i odgovornosti. UUMSZTRS poziva sve asocijacije i visokoškolske ustanove da rade na ovom zadatku.
 2. Količina i složenost poslova zdravstvene nege u svakoj zdravstvenoj ustanovi daje mogućnost za pojavu čestih etičkih dilema u svakom procesu rada. U rešavanju ovih dilema treba da učestvuje medicinska sestra u okviru Etičkog odbora ustanove, jer pored primene etičkog principizma u rešavanju dilema koje primenjuje medicinska nauka, treba primeniti i principe zdravstvene nege (preciznost i tačnost u nezi, ljudsko dostojanstvo, poštovanje profesionalne kompetencije).
 3. Kvalitet u zdravstvenoj nezi moguće je obezbediti i kontrolisati ako se primene 3 grupe standarda u zdravstvenoj nezi: Kompetencije, Standardi prakse i Standardi profesionalnog delovanja.
 4. Kako bi ceo sadržaj zaključaka bio primenljiv u praksi neophodna je trajna edukacija članova profesije na svim nivoima: ustanove, asocijacije, obrazovanje.

 

Tema drugog okruglog stola:

INOVATIVNA TERAPIJA U LEČENJU MALIGNIH BOLESTI PLUĆA-SAVREMENO LEČENJE I ZDRAVSTVENA NEGA BOLESTI PLUĆA

 

PREDAVAČI:

Nataša Stanković, dipl.med.sestra, KBC bežanijska kosa, Beograd

 • Savremeno lečenje i zdravstvena nega bolesti pluća – primeri iz prakse – prikaz slučaja

N.S. dr sci.med. Zoran Andrić, medikalna onkologija KBC Bežanijska kosa, Beograd

 • Imunološka terapija kod karcinoma pluća – očekivani ishodi

Dr sci. med. Zafir Murtezani, medikalna onkologija KBC Bežanijska kosa, Beograd

 • Biološka terapija kod karcinoma pluća – očekivani ishodi

Mr. zdravstvene negei terapije Nermina Terzo, dipl.med.sestra, UKC, Klinika za onkologiju,

Sarajevo, BiH

 • Zdravstvena nega obolelog od karcinoma pluća – očekivani ishodi u poboljšanju kvaliteta

života obolelog.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑