O nama

Savremena stručna sestrinska asocijacija – Unija udruženja medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara Republike Srbije,  nastala udruživanjem udruženja zdravstvenih ustanova i okruga Republike Srbije na Osnivačkoj Skupštini 20.05.2017.godine u Soko Banji.

Osnivački moto: Sestrinstvo bez granica – podelimo znaje i iskustvo

Sve članice Unije, pod istim uslovima učestvuju u radu stručnih i rukovodećih organa Unije udruženja, kao i u svim dogovorenim programskim aktivnostima Unije udruženja..

Medicinske sestre , zdravstveni  tehničari i saradnici iz zdravstvenih  i obrazovnih ustanova Republike Srbije  udružuju se u Uniju Udruženja medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara, u cilju:

 •  organizovanog unapređenja zdravstvene nege, dijagnostičko – terapeutskih procedura
 •  kvalifikovanog i autonomnog planiranja i sprovođenja kontinuirane edukacije medicinskih sestara, zdravstvenih tehničara i saradnika radi podizanja nivoa kvaliteta pruženih usluga korisnicima zdravstvene zaštite.
 • sprovođenje projekata  sa ciljem kontinuiranog unapređenja zdravstvenog i socijalno ekonomskog statusa osetljivih grupa građana i jačanje kapaciteta profesionalaca za rad sa osetljivim grupama građana.

U skladu sa ovim osnovnim ciljevima, Unija udruženja  definiše i realizuje svoje programske aktivnosti i planove rada prioritetno usmerava na:

 1. Organizovanje kongresa, simpozijuma, tribina…
 2. Organizovanje kontinuirane edukacije svojih članova, medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara;
 3. Izgrađivanje stavova o organizovanju i vođenju službe za organizaciju rada medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara sa ciljem razvoja zdravstvene nege i dijagnostičko terapeutskih procedura u skladu sa najnovijim stručnim dostignućima;
 4. Obezbeđivanje stručno – metodološke osnove za izradu standarda u oblasti zdravstvene nege i dijagnostičko terapeutskih procedura;
 5. Organizovanje istraživačkih aktivnosti na području delokruga rada medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara;
 6. Saradnju sa Ministarstvom zdravlja, Ministarstvom  prosvete, KMSZTS,  republičkim radnim telima i registrovanim udruženjima radi rešavanja bitnih pitanja od interesa za profesiju i rad Unije udruženja;
 7. Konkurisanje za dodelu projekata i sprovođenje istih, sa ciljem kontinuiranog unapređenja zdravstvenog i socijalno ekonomskog statusa osetljivih grupa građana i jačanje kapaciteta profesionalaca za rad sa osetljivim grupama građana.
 8. Praćenje preporuka Svetske zdravstvene organizacije (SZO), TheInternational Council of Nurses (ICN) radi pokretanja promena u cilju osavremenjivanja stručne prakse na prostorima Republke Srbije;

 Ambicioznosti  i ne potrošeni entuzijazam  ucrtavaju nam puteve novih stvaranja. Na tim putevima želimo da koračamo zajedno sa  stručnim asocijacijama koje teže ka rešavanju važnih  pitanja u interesu sestrinske profesije. Ima nas dosta. Svako po na osob može manje od željenog. Ujedinjeni možemo više od onog što mislimo.

Osnivanju Unije pristupila su mnoga Udruženja zdravstvenih ustanova i okruga R.Srbije. Sve članice Unije  aktivno participiraju u radu kako stručnih, tako i rukovodnih organa.. Nijedna članica nije opterećena plaćanjem članarine. Unija  udruženja ostvaruje prihode od kotizacja za održane Kongrese, Simpozijume, od sponzora. To su   zajednička sredstva sa kojima ravnopravno raspolažu članice Unije. Ne rasipanje članarine na račune Udruženja koja su  organizaciono neinovativna, stvarate šansu da raspolažete sa  većim finansijskim sredstvima  koja će  vam koristiti za ulaganje u rad vašeg udruženja, za vaše članstvo.

Poštujući autonomiju strukovnih asocijacija registrovanih u APR –e, zbog potreba zajedničkog rada na razvoju i unapređivanju stručne prakse medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara, Unija udruženja medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara  Republike Srbije, otvorena je  za saradnju i zajedništvo  pod sloganom: SESTRINSTVO BEZ GRANICA – PODELIMO ZNANJE I ISKUSTVO...

Maj 2017.godine
Predsedništvo Unije udruženja

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑