OSNIVAČKI CILJEVI – VIZIJA I MISIJA

OSNIVAČKI  CILJEVI – VIZIJA I MISIJA

Unije udruženja medicinskih sestara i zdravdtvenih tehničara Republike Srbije

 

Osnivački moto:

SESTRINSTVO BEZ GRANICA – PODELIMO ZNANJE I ISKUSTVO

 

Za Uniju udruženja  VIZIJA predstavlja „tamo gde želimo da stignemo“,
Za Uniju udruženja   MISIJA  je način na koji ćemo “ tamo stići“.

Osnivački ciljevi:

Osnivački  ciljevi  Unije udruženja medicinskih sestara  i zdravstvenih tehničara Republike Srbije  je održivost i razvoj  programskih aktivnosti usmerenih ka unapređenju  znanja i veština na kojima će se graditi  vrednovanje, uvažavanje i dostojanstvo časne profesije medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara.

Ciljevi  Unije utkani su u težnju  zadovoljenja  vizije  i  postizanje željenih  rezultate, Ciljevi su najznačajniji pokretači ukupne aktivnosti  Unije udruženja  i njima su podređene sve druge aktivnosti,  pojedinačni planovi  i programi koji  zadovoljavaju potrebe profesionalnog razvoja.

Ciljevi  Unije udruženja medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara Republike Srbije, u odnosu na vremensku odrednicu podeljeni su  na:

 • KRATKOROČNI CILJEVI ODNOSE SE NA PERIOD OD JEDNE GODINE

Planom stručnih aktivnosti za period od jedne godine Unija udruženja  organizovaće:

 1. Nacionalni Simpozijum
 2. Simpozijum Udruženja sestara i zdravstvenih tehničara u neurologiji Srbije u suorganizaciji sa drugim medicinskim disciplinama iz delokruga rada sestara i zdravstvenih tehničara
 3. Nacionalni Kongres
 4. Studijsko putovanje
 5. Organizovano učešće na Simpozijumima i Kongresima u organizaciji drugih Udruženja kako u zemlji, tako i u zemljama iz okruženja
 6. Organizaciju centalnog obeležavanja Međunarodnog dana sestara / 12 maj /
 7. Pokroviteljstvo stručnim skupovima u organizaciji Udruženja zdravstvenih ustanova i okruga koja su članice Unije udruženja.
 • SREDNJOROČNI CILJEVI KOJI SE ODNOSE NA VREMENSKI INTERVAL OD JEDNE DO PET GODINA

Srednjoročni ciljevi biće bazirani na:

 • Iniciranje i sprovođenje istraživanja u sestrinstvu radi planiranja stručnih aktivnosti na bazi potreba za razvojom i unapređenjem
 • promociji rada Unije udruženja
 • promociji vrednosti sestrinske profesiji
 • implementaciji kongresnih zaključaka u stručnu praksu.
 • Posvećenost izdavanju časopisa Vizija kako bi se postiglo:
 1. Usaglašavanje časopisa Vizija prema Pravilniku o uređivanju naučnog časopisa za potrebe stavljanja časopisa na Srpsku SCI listu.
 2. Stavljanje čsaopisa Vizija  na Kobsonovu listu
 3. priključivanje časopisa Repozitorijumu Narodne biblioteke za praćenje i vrednovanje časopisa od strane Ministarstva za nauku.
 4. Rad na proširivanju liste autora radova, popularizacije časopisa u elektronskoj enciklopediji Vikipedija, i napredovanja kvaliteta radova
 5. Imenovanje počasnih urednika iz inostranstva: Slovenije, Hrvatske, Crne Gore, BiH, Makedonije, kako  bi postigli  svrstavanje  časopisa Vizija  u naučne časopise od regionalnog značaja.

 

 • DUGOROČNI CILJEVI SE ODNOSE NA VREMENSKI PERIOD DUŽI OD PET GODINA

 

Najveći izazov za tim aktivista Unije udruženja  su zacrtani u dugoročnim  ciljevima:

 1. Uspostavljanje partnerske saradnje sa institucijama Republike Srbije, KMSZTS, Sindikatima
 2. Priključivanje što većeg broja Stručnih asocijacija Republike Srbije u Uniju udruženja kako bi se obezbedila kritična masa potrebna za pokretanje promena koje bi oslobodile profesiju od tereta nepriznanja obrazovanja, zvanja, vrednovanja i pozicioniranja po utvđenim kriterijumima
 3. Potpisivanje Sporazuma o saradnji sa Udruženjima i Komorama medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara  zemalja iz okruženja
 4. Koptiranje počasnih urednika – saradnika za časopis Vizija iz zemalja iz okruženja i Evrope
 5. Stvarati uslove i   raditi na postizanju   da  Unija udruženja  i časopis Vizija  budu prepoznati kao stručna asocijacija i Naučni časopis od  regionalnog značaja

 

Postavljeni  ciljevi  su određeni  u svrhu postizanja  željenih ishoda i  merljivi su postignutim rezultatima zasnovani na  internim  vrednostima  kao što su kolegijalnost, profesionalizam, posvećenost…….

Postoje brojni načini na koji se postavljeni ciljevi  mogu postići, i to je upravo ono o čemu govore  naša misija i vizija

Misija Unije udruženja predstavlja osnovni okvir  stručnog delovanja i razvoja kako bi postigli svoje ciljeve. Naša misija naglašava svrhu postojanja, strategiju delovanja i snagu  pokretačkih  ideja  Udruženja zdravstvenih ustanova Republike Srbije – članica Unije, članstva i sradnika  uz jasno definisane  standard  rada.

Vizija predstavlja projektovanu sliku budućnosti  Unije udruženja koja će biti rezultat marljivog, posvećenog , javnog, istinitog i transparentnog rada  prihvaćenog  od strane svih onih koji čine armiju registrovanih medicoinskih sestara i zdravstvenih tehničara.

Poštujući autonomiju strukovnih asocijacija Republike Srbije registrovanih u APR –e, zbog potreba zajedničkog rada na razvoju i unapređivanju stručne prakse medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara, Unija udruženja medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara  Republike Srbije, otvorena je  za saradnju i zajedništvo  pod sloganom: SESTRINSTVO BEZ GRANICA – PODELIMO ZNANJE I ISKUSTVO.

 Ambicioznosti  i ne potrošeni entuzijazam  ucrtavaju nam puteve novih stvaranja. Na tim putevima želimo da koračamo zajedno sa  stručnim asocijacijama koje teže ka rešavanju važnih  pitanja u interesu sestrinske profesije. Ima nas dosta. Svako po na osob može manje od željenog. Ujedinjeni možemo više od onog što mislimo. Investirajte u rad Unije znannje, volju …Jednostavno  je: okupimo se u interesu struke.

 

Februar 2019.godine                                                    Predsednica Unije udruženja

                                                                                         Radmila Jazić, s.r.

 

 

 

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑